Jardí Botànic

Estem treballant en el nostre jardí botànic, amb l’objectiu de que tot fent una passejada pogueu conèixer la flora característica de Montserrat i tot el seu entorn.

Projecte Jardí botànic

Recuperació de les basses

Els últims anys em estat treballant molt per poder reconduir les aigües provinents de les pluges a les nostres basses i aprofitar-la per al rec dels nostre horts.

Projectes recuparació basses

Hotel rural

El somni d’un hotel rural, és un dels projectes en el qual hem de treballar molt encara. Però amb molta dedicació i paciència probablement es podrà portar a terme.

Projecte hotel rural